«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА ТОВАРИЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕТВЕННОСТЬЮ «SilkNetCom» НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

0
2058

«SilkNetCom» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНЕ «ТОҒЫЗАК СТАНЦИЯСЫ- БӨРЛІ АУЫЛЫ- НАДЕДЖДИН АУЫЛЫ-СМИРНОВ АУЫЛЫ»   ТАЛШЫҚТЫ- ОПТИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫС ЖЕЛІСІН ТӨСЕУ ҮШІН ЖЕР УЧАСКЕСІНЕ ҚАУЫМДЫҚ СЕРВИТУТ БЕЛГІЛЕУ ТУРАЛЫ» ШЕШІМІНІҢ ЖОБАСЫНА БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

Қарабалық кентінің әкімі «SilkNetCom» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне «Тоғызақ станциясы-Бөрлі ауылы-Надеждин ауылы- Смирнов ауылы» талшықты-оптикалық байланыс желісін төсеу үшін жер учаскесіне қауымдық сервитут  белгілеу туралы» шешімінің жобасы,  2003 жылғы        20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Жер кодексінің    19-бабы 1-1) тармақшасына, 69-бабының 4-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы   23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы  1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес.

Көрсетілген шешімнің жобасын қабылдаудың мақсаты «Тоғызақ станциясы-Бөрлі ауылы-Надеждин ауылы-Смирнов ауылы» талшықты-оптикалық байланыс желісін төсеу үшін жер учаскесіне қауымдық сервитутті  белгілеу.

Шешімнің жобасын қабылдау негативті әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдарды туындатпайды.

Шешімнің жобасы «Электронды Үкімет» порталында ашық НҚА бөлісінде https://legalacts.egov.kz/report?id=2064793 жарияланған.

ПРЕСС-РЕЛИЗ  К  ПРОЕКТУ  РЕШЕНИЯ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА ТОВАРИЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕТВЕННОСТЬЮ «SilkNetCom» НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «СТАНЦИЯ ТОГУЗАК-СЕЛО БУРЛИ-СЕЛО НАДЕЖДИНКА-СЕЛО СМИРНОВКА»

Проект решения акима поселка Карабалык «Об установлении  публичного сервитута  товариществу с ограниченной ответственностью «SilkNetCom» на земельный участок для прокладки волоконно-оптической линии связи «станция Тогузак – село Бурли – село Надеждинка – село Смирновка»  в соответствии с подпунктом 1-1) статьи 19, пунктом 4 статьи 69 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, подпунктом  6)  пункта 1 статьи  35  Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от     23 января 2001 года

Целью принятия указанного проекта решения является установление публичного сервитута на земельный участок для прокладки волоконно-оптической линии связи «станция Тогузак — село Бурли — село Надеждинка — село Смирновка»

Принятие проекта решения не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.

Проект решения размещен на портале «Электронного Правительства» в разделе открытые НПА  https://legalacts.egov.kz/report?id=2064793