Конкурс на замещение вакантной должности

0
1108

«Қарабалық ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ (Космонавтар көшесі, 31 каб. № 216, Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, Қарабалық кенті, индексі 110900, телефон 8-71441-32797, электрондық мекенжайы: otdel_ gkh@mail.ru, zhkh – Karabalуk@уandex.kz) бос лауазымға орналасуға конкурс жариялайды

Қарабалық ауданы әкімдігінің «Жылу» КМК директоры (Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, Придорожная к. 1, Қарабалық к., телефон 8-71441-40250) лауазымдық жалақысы-штаттық кестеге сәйкес

Функционалдық міндеттері: қабылданатын шешімдердің салдарына, кәсіпорын мүлкінің сақталуына және тиімді пайдаланылуына, сондай-ақ оның қызметінің Қаржы-шаруашылық нәтижелеріне толық жауапкершілікті ала отырып, кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық және қаржы-экономикалық қызметіне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басшылық жасау. Барлық құрылымдық бөлімшелердің, цехтар мен өндірістік бірліктердің жұмысын және тиімді өзара іс-қимылын ұйымдастыру, олардың қызметін Әлеуметтік және нарықтық басымдықтарды ескере отырып, өндірісті дамытуға және жетілдіруге, кәсіпорын жұмысының тиімділігін арттыруға, өнімді (көрсетілетін қызметтерді) өткізу көлемін ұлғайтуға және өндірілетін өнімнің (көрсетілетін қызметтердің) сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, халықтың отандық өнімнің (көрсетілетін қызметтердің) тиісті түрлеріне қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында оның әлемдік стандарттарға сәйкестігіне бағыттау. Кәсіпорын үкіметтік, аймақтық және жергілікті бюджеттер, Мемлекеттік бюджеттен тыс әлеуметтік қорлар, жеткізушілер, тапсырыс берушілер және несие берушілер, банк мекемелерін қоса алғанда, барлық міндеттемелерді, сондай-ақ шаруашылық және еңбек шарттарын (келісім-шарттарды) орындауды қамтамасыз етеді. Жаңа техника мен технологияларды, еңбекті басқару мен ұйымдастырудың прогрессивті нысандарын, материалдық, қаржылық және еңбек шығындарының ғылыми негізделген нормативтерін кеңінен пайдалану, өнімнің (көрсетілетін қызметтердің) техникалық деңгейі мен сапасын, оны өндірудің экономикалық тиімділігін жан-жақты арттыру, өндірістік резервтерді ұтымды пайдалану және ресурстардың барлық түрлерін үнемді жұмсау мақсатында нарық конъюктурасын және озық тәжірибені (отандық және шетелдік) зерделеу негізінде өндірістік-шаруашылық қызметті ұйымдастыру.

Білімі және жұмыс тәжірибесі бойынша талаптар: Жоғары кәсіптік (техникалық, инженерлік-техникалық немесе құрылыс және коммуналдық шаруашылық) білімі және кәсіпорынның саласына сәйкес немесе бейініне жақын салада басшы лауазымдарда кемінде 5(бес) жыл жұмыс өтілі бар тұлға.

Конкурсқа қатысуға үміткер тұлғалардан құжаттарды қабылдаудың басталу күні «Қарабалық ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ (Космонавтар көшесі, 31 каб. № 216) бұқаралық ақпарат құралдарында конкурс өткізу туралы хабарландыру орналастырылған күннен бастап анықталады. Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, Қарабалық кенті, индексі 110900, телефон 8-71441-32797, электрондық мекенжайы: otdel_ gkh@mail.ru, zhkh – Karabalуk@уandex.kz). Конкурсқа қатысуға үміткер адамдар үшін құжаттарды қабылдау конкурс бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған күннен бастап күнтізбелік он бес күн өткен соң аяқталады.

Конкурс Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 02 ақпандағы № 70 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік кәсіпорынның басшысын тағайындау және аттестаттау жүргізу, сондай-ақ оның кандидатурасын келісу қағидалары» негізінде өткізіледі. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 04 наурызда № 10379 болып тіркелді.

Конкурсқа қатысуға жіберілген тұлғалардың тізімі бекітілгеннен кейін комиссия конкурсқа қатысушылар ұсынған құжаттарды зерделейді және күнтізбелік он күн ішінде «Қарабалық ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ-де Космонавттар көшесі, 31 каб. № 216, конкурсқа қатысушылармен әңгімелесу өткізеді. Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, Қарабалық кенті. Конкурс қатысушыларына әңгімелесу өткізу күні туралы қосымша хабарланатын болады.

Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар тапсырылады:

1) конкурсқа қатысу туралы өтініш;;

2) мемлекеттік және орыс тілдеріндегі түйіндеме;

3) еркін нысанда жазылған өмірбаян;

4) білімі туралы құжаттардың көшірмелері;;

5) еңбек кітапшасының (ол болған жағдайда) немесе еңбек шартының көшірмесі не соңғы жұмыс орнынан еңбек шартын қабылдау және тоқтату туралы бұйрықтардан үзінді көшірме;

6) «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама.

Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми атақтар мен атақтар, ғылыми жарияланымдар беру, сондай-ақ алдағы жұмыс орнынан басшылықтың ұсынымдары және т. б.) бере алады.)

Конкурсқа қатысатын және әңгімелесуге жіберілген кандидаттармен әңгімелесу қажет болған жағдайда бейнебайланыстың дистанциялық құралдары арқылы жүргізілуі мүмкін.

Бос лауазымға орналасуға конкурс өткізу, кәсіпорын басшысын тағайындау және аттестаттау кезінде туындайтын даулар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаралады.

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әңгімелесу өтетін жерге келу және қайту, тұрғын жай жалдау, тұру, байланыс қызметінің барлық түрлерін пайдалану және т.б.) өздерінің жеке қаражаттары есебінен жүргізеді.

12.01.2021 ж.

 

 ГУ «Отдел  жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» акимата Карабалыкского района (ул. Космонавтов 31 каб. № 216, п. Карабалык Карабалыкского района, Костанайской области,  индекс 110900, телефон 8-71441-32797, электронный адрес: otdel_ gkh@mail.ruzhkh Karabalуkandex.kz) объявляет конкурс на замещение вакантной должности

Директор КГП «Жылу» акимата Карабалыкского района (ул. Придорожная 1, п. Карабалык, Карабалыкского района, Костанайской области, телефон  8-71441-40250) должностной оклад – согласно штатному расписанию

Функциональные обязанности:  Руководить в соответствие с законодательством Республики Казахстан производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полную ответственность за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также за финансово-хозяйственные результаты его деятельности. Организовывать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц, направлять их деятельность на развитие и совершенствование производства с учётом социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы предприятия, рост объёма сбыта продукции (услуг) и увеличения прибыли, качества и конкурентоспособности  производимой продукции (услуг), её соответствие мировым стандартам в целях и удовлетворения потребностей населения в соответствующих видах отечественной продукции (услуг). Обеспечивать выполнение предприятием всех обязательств перед правительственным, региональном и местными бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов). Организовывать производственно-хозяйственную деятельность на основе широкого использования новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и организации труда, научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения конъюктуры рынка и передового опыта (отечественного и зарубежного) в целях всемерного повышения технического уровня и качества продукции (услуг), экономической эффективности её производства, рационального использования производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов.

Требования по образованию и опыту работы: лицо с высшим профессиональным (техническим, инженерно-техническим или строительство и коммунальное хозяйство) образованием и стажем работы на руководящих должностях в соответствующей или близкой к профилю предприятия отрасли не менее  5(пяти) лет.

Дата начала приёмки документов у лиц, претендующих на участие в конкурсе, определяется со дня размещения объявления о проведении конкурса в средствах массовой информации  ГУ «Отдел  жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» акимата Карабалыкского района (ул. Космонавтов 31 каб. № 216, п. Карабалык Карабалыкского района, Костанайской области,  индекс 110900, телефон 8-71441-32797, электронный адрес: otdel_ gkh@mail.ruzhkh Karabalуkandex.kz). Приём документов для лиц, претендующих на участие в конкурсе, заканчивается по истечении пятнадцати календарных дней со дня объявления конкурса в средствах массовой информации.

Конкурс проводится на основании «Правил назначения и проведения аттестации руководителя государственного предприятия, а также согласования его кандидатуры», утверждённых  Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 70 от 02 февраля 2015 года. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 04 марта 2015 года № 10379.

После утверждения списка лиц, допущенных к участию в конкурсе, Комиссия изучает представленные  участниками конкурса и проводит собеседование с участниками конкурса в течение десяти календарных дней в ГУ «Отдел  жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» акимата Карабалыкского района ул. Космонавтов 31 каб. № 216, п. Карабалык Карабалыкского района, Костанайской области. О дате времени проведения собеседования участникам конкурса будет сообщено дополнительно.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:

1) Заявление об участии в конкурсе;

2)Резюме на государственном и русском языках;

3) Автобиографию, изложенную в произвольной форме;

4) Копии документов об образовании;

5) Копию трудовой книжки (при её наличии) или трудового договора, либо выписки из приказов о приёме и прекращении трудового договора с последнего места работы;

6) Справку о состоянии здоровья по форме, утверждённой приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6697).

Участник конкурса может предоставить дополнительную информацию, относительно его образования, стажа работы, уровня профессиональной подготовки (копии документов о повышении квалификации, присвоение учённых степеней и званий, научных публикаций, а также рекомендации руководства с предыдущего места работы и т.п.)

Собеседование с кандидатами, участвующими к конкурсе и допущенным к собеседованию, при необходимости может быть проведено посредством дистанционных средств видеосвязи.

Споры, возникающие при проведении конкурса на занятие вакантной должности, назначении и аттестации руководителя предприятия, рассматриваются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения собеседования и обратно, найма жилого помещения, проживание, пользование услугами связи всех видов и т.п.) граждане производят за счёт собственных средств.

12.01.2021 год

 

Руководителю

ГУ «Отдел жилищно-коммунального

хозяйства, пассажирского транспорта,

автомобильных дорог и жилищной

инспекции»

акимата Карабалыкского района

 

 

 

                                                       Заявление

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на занятие вакантной административной  должности директор КГП «Жылу» акимата Карабалыкского района.

С основными требованиями «Правил назначения и проведения аттестации руководителя государственного предприятия, а также согласования его кандидатуры ознакомлен (ознакомлена), согласен (согласна) и обязуюсь их выполнять.

Выражаю своё согласие на сбор и обработку моих персональных данных, в том числе с психоневрологических и наркологических организаций.

Отвечаю за подлинность прилагаемых документов.

Прилагаемые документы:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес_______________________________________________________________

номер контактных телефонов___________________________________________

e-mail:___________________________________

ИИН___________________________________

___________________                        _______________________________________

(подпись)                                                               (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

 

«_____»_______________ 20______ г.