«О бюджете Кустанайского сельского округа Карабалыкского района на 2019-2021 годы»

0
1703

Мәслихаттың 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 339 «Қарабалық ауданы Қостанай ауылдық округінің 2019–2021 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы баспасөз-релизі

«Мәслихаттың 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 339 «Қарабалық ауданы Қостанай ауылдық округінің 2019–2021 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы шешім» жобасы 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджеттік кодексінің 75-бабына сәйкес орындау мақсатында әзірленді.

Көрсетілген шешім жобасын қабылдау мақсаты Қостанай ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджетіне өзгерістер енгізу болып табылады.

Шешім  жобасының қабылдауы әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық теріс салдарға әкеп соқтырмайды.

Шешім жобасы «Электрондық Үкімет» порталында ашық НҚА бөлімінде орналастырылды https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2331276.

 

Пресс-релиз к проекту решения маслихата о внесении изменений в решение маслихата от 28 декабря 2018 года № 339 «О бюджете Кустанайского сельского  округа Карабалыкского района на 2019-2021 годы»

 Проект решения маслихата «О бюджете Кустанайского сельского  округа Карабалыкского района на 2019-2021 годы», разработан в соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года.

Целью принятия указанного проекта решения является внесение изменений в бюджет Кустанайского сельского  округа на 2019-2021 годы.

Принятие проекта решения не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.

Проект решения размещен на портале «Электронного Правительства» в разделе открытые НПА https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2331276.