О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АКИМАТА КАРАБАЛЫКСКОГО РАЙОНА ОТ 29 МАРТА 2017 ГОДА № 114 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КВОТЫ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

0
791
Young man on wheelchair writing on laptop and drinking coffee

ҚАРАБАЛЫҚ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ «ҚАРАБАЛЫҚ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ 2017 ЖЫЛҒЫ 29 НАУРЫЗДАҒЫ № 114 «МҮГЕДЕКТЕР ҮШІН ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫНА КВОТА БЕЛГІЛЕУ ТУРАЛЫ» ҚАУЛЫСЫНЫҢ КҮШІ ЖОЙЫЛДЫ ДЕП ТАНУ ТУРАЛЫ» ҚАУЛЫСЫНЫҢ ЖОБАСЫНА БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

Қарабалық ауданы әкімдігінің «Қарабалық ауданы әкімдігінің 2017 жылғы 29 наурыздағы № 114 «Мүгедектер үшін жұмыс орындарына квота белгілеу туралы» қаулысының күші жойылды деп тану туралы» қаулысының жобасы, «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 27- бабына сәйкес.

Көрсетілген қаулы жобасын қабылдаудың мақсаты — Қарабалық ауданы әкімдігінің 2017 жылғы 29 наурыздағы № 114 «Мүгедектер үшін жұмыс орындарына квота белгілеу туралы» қаулысының күші жойылды деп тану болып табылады.

Қаулы жобасын қабылдау негативті әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдарды туындатпайды.

Қаулы жобасы «Электрондық Үкімет» порталында ашық НҚА бөлімінде https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=10638978 жарияланған.

ПРЕСС-РЕЛИЗ К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АКИМАТА КАРАБАЛЫКСКОГО РАЙОНА «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АКИМАТА КАРАБАЛЫКСКОГО РАЙОНА ОТ 29 МАРТА 2017 ГОДА № 114 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КВОТЫ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ»

Проект постановления акимата Карабалыкского района «О признании утратившим силу постановления акимата Карабалыкского района от 29 марта 2017 года № 114 «Об установлении квоты рабочих мест для инвалидов», в соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан «О правовых актах».

Целью принятия указанного проекта постановления является — признать утратившим силу постановление акимата Карабалыкского района от 29 марта 2017 года № 114 «Об установлении квоты рабочих мест для инвалидов».

Принятие проекта постановления не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.

Проект постановления размещен на портале «Электронного Правительства» в разделе открытые НПА https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=10638978.