«О районном бюджете Карабалыкского района на 2019-2021 годы»

0
2945

Мәслихаттың «Қарабалық ауданының 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» шешім жобасына баспасөз-релизі

Мәслихаттың «Қарабалық ауданының 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» шешім жобасы 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджеттік кодексінің 75-бабына сәйкес орындау мақсатында әзірленді.
Көрсетілген шешім жобасын қабылдау мақсатымен 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттің бекітуі болып табылады.
Шешім жобасының қабылдауы әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық теріс салдарға әкеп соқтырмайды.
Шешім жобасы «Электрондық Үкімет» порталында ашық НҚА бөлімінде орналастырылды https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2018481.

Пресс-релиз к проекту решения Карабалыкского районного маслихата
«О районном бюджете Карабалыкского района на 2019-2021 годы»

Проект решения Карабалыкского районного маслихата «О районном бюджете Карабалыкского района на 2019-2021 годы», разработан в соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года.
Целью принятия указанного проекта решения является утверждение бюджета на 2019-2021 годы
Принятие проекта решения не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.
Проект решения размещен на портале «Электронного Правительства» в разделе открытые НПА https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2018481.