Об определении размера и порядка оказания жилищной помощи в Карабалыкском районе

0
1173

Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 2014 жылғы 31 қазандағы № 283 «Қарабалық ауданында тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшерін және тәртібін айқындау туралы» шешімінің жобасына баспасөз релизі.

Мәслихаттың «Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 2014 жылғы 31 қазандағы № 283 «Қарабалық ауданында тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшерін және тәртібін айқындау туралы» шешіміне өзгеріс енгізу туралы» шешімінің жобасы, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының                 6- бабына сәйкес.

Көрсетілген шешім жобасын қабылдаудың мақсаты мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек көрсету болып табылады. Шешімнің жобасын қабылдау негативті әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдарды туындатпайды.

Шешімнің жобасы «Электрондық Үкімет» порталында ашық НҚА бөлісінде https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14079029  жарияланған.

Пресс-релиз к проекту решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 31 октября 2014 года № 283 «Об определении размера и порядка оказания жилищной помощи в Карабалыкском районе»

Проект решения маслихата  «О внесении изменения в решение маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 31 октября 2014 года № 283 «Об определении размера и порядка оказания жилищной помощи в Карабалыкском районе», в соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

Целью принятия указанного проекта решения является оказание социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан. Принятие проекта решения не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.

Проект решения размещен на портале «Электронного Правительства» в разделе открытые https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14079029