Об установлении ограничительных мероприятий

0
1016

Шектеу іс-шараларын білгілеу туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік баскару және өзін-өзі баскару туралы» 2001 жылғы 23 қантардағы Қазақстан Республикасы Заңының 35- бабына, «Ветеринария туралы» 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-1-бабы 7) тармақшасына сәйкес, «Қазақстан Республикасы ауыл шарушылығы Министрлігі ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Қарабалық аудандық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі басшысының 2020 жылғы 29 маусымдағы № 01-20/160 ұсынысы негізінде Қособа ауылдық округінің әкімі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Қостанай облысы Қарабалық ауданы Славен ауылының аумағында
ірі қара малдың бруцеллез ауруының пайда болуына байланысты шектеу іс-шаралары белгіленсін.
2. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің Қостанай облысы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті» (келісім бойынша), «Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігі ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Қарабалық аудандық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі (келісім бойынша) анықталған эпизоотиялық ошақта ветеринариялық-санитариялық қолайлылыққа қол жеткізу үшін қажетті санитариялық — эпидемияға қарсы және ветеринариялық — санитариялық іс-шараларды жүргізсін.
3. «Қособа ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте:
1) осы шешімнің аумақтық әділет органында мемлекеттік тіркелуін;
2) осы шешімді ресми жарияларғанынан кейін Қарабалық ауданы әкімдігінің интернет –ресурсында орналыстырылуын қамтамасыз етсін.
4. Осы шешімнің орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
5. Осы шешім алғашкы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданыска енгізіледі.

Қособа ауылдық округінің әкімі Е. Бисекеев

Об установлении ограничительных мероприятий

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», подпунктом 7) статьи 10-1 Закона Республики Казахстан от 10 июля 2002 года «О ветеринарии», на основании представления руководителя государственного учреждения «Карабалыкская районная территориальная инспекция комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» от 29 июня 2020 года № 01-20/160 аким Кособинского сельского округа РЕШИЛ:
1. Установить ограничительные мероприятия в связи с возникновением
болезни бруцеллез крупного рогатого скота на территории населенного пункта села Славенка Карабалыкского района Костанайской области.
2. Рекомендовать республиканскому государственному учреждению
«Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан (по согласованию), государственному учреждению «Карабалыкская районная территориальная инспекция комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» (по согласованию) провести необходимые санитарно-противоэпидемиологические и ветеринарно — санитарные мероприятия для достижения ветеринарно — санитарного благополучия в выявленном эпизоотическом очаге.
3. Государственному учреждению «Аппарат акима Кособинского сельского округа» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в территориальном органе юстиции;
2) размещение настоящего решения на интернет ресурсе акимата
Карабалыкского района после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
5. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким Кособинского сельского округа Е. Бисекеев