Об утверждении норм образования и накопления коммунальных отходов, тарифов на сбор, вывоз и захоронение ТБО по Карабалыкскому району

0
1693

ҚАРАБАЛЫҚ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ «ҚАРАБАЛЫҚ АУДАНЫ БОЙЫНША КОММУНАЛДЫҚ ҚАЛДЫҚТАРДЫҢПАЙДА БОЛУ ЖӘНЕ ЖИНАҚТАЛУ НОРМАЛАРЫН ЖӘНЕ ТҰРМЫСТЫҚ ҚАТТЫ ҚАЛДЫҚТАРДЫЖИНАУҒА, ӘКЕТУГЕ, ЖӘНЕ КӨМУГЕ АРНАЛҒАН ТАРИФТЕРДІБЕКІТУ ТУРАЛЫ» ШЕШІМІНІҢ ЖОБАСЫНА БАСПАСӨЗ-РЕЛИЗІ

 Қарабалық аудандық мәслихатының «Қарабалық ауданы бойынша коммуналдық қалдықтардың пайда болу және жинақталу нормаларын және тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға, әкетуге, және көмуге арналған тарифтерді бекіту туралы»шешім жобасы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 20-1-бабының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31-бабына және Қостанай облысы әкімдігінің 2015 жылғы 12 мамырдағы № 189 «Қостанай облысы бойынша коммуналдық қалдықтардың пайда болу және жинақталу нормаларын есептеу қағидаларын бекіту туралы»

Қаулының көрсетілген жобасын қабылдаудың мақсаты коммуналдық қалдықтардың пайда болу және жинақталу нормаларын анықтау, Қарабалық ауданы бойынша қалдықтарды жинау, әкету және көму тарифтерін есептеу және оларды заңмен белгіленген тәртіпте Қарабалық аудандық мәслихатының сессиясына бекітуге ұсыну болып табылады.

Шешім жобасын қабылдау теріс әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдарға әкеп соқпайды. Шешім жобасы «Электрондық үкімет» порталында ашық НҚА (https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2327919) бөлімінде орналастырылған.

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ КАРАБАЛЫКСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ТАРИФОВ НА СБОР, ВЫВОЗ И ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ПО КАРАБАЛЫКСКОМУ РАЙОНУ»

 Проект решения Карабалыкского районного маслихата «Об утверждениинорм образования инакопления коммунальных отходов,тарифов на сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов по Карабалыкскому району», разработан в соответствии с подпунктом 1) статьи 20-1 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года, статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и постановлением акимата Костанайской области от 12 мая 2015 года № 189 «Об утверждении правил расчета норм образования и накопления коммунальных отходов по Костанайской области».

Целью принятия указанного проекта является утверждениинорм образования и накопления коммунальных отходов, тарифов на сбор, вывоз и захоронениетвердых бытовых отходов по Карабалыкскому району и представление их на утверждение сессии Карабалыкского районного маслихатав установленном законом порядке.

Принятие проекта решения не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий. Проект решения размещен на портале «Электронного Правительства» в разделе открытые НПА (https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2327919).