Об утверждении схемы пастбищеоборотов на основании геоботанического обследования пастбищ на 2022-2023 годы

0
1152

ҚАРАБАЛЫҚ АУДАНЫ ӘКІММДІГІНІҢ «2020-2023 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ЖАЙЫЛЫМДАРДЫ ГЕОБОТАНИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕП-ҚАРАУ НЕГІЗІНДЕ ЖАЙЫЛЫМ АЙНАЛЫМДАРЫНЫҢ СХЕМАСЫН БЕКІТУ ТУРАЛЫ» ҚАУЛЫСЫНЫҢ ЖОБАСЫНА БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

Қарабалық ауданы әкімдігінің «2022-2023 жылдарға арналған жайылымдарды геоботаникалық зерттеп-қарау негізінде жайылым айналымдарының схемасын бекіту туралы»  қаулысының жобасы, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 31- бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес.

Көрсетілген қаулы жобасын қабылдаудың мақсаты 2022-2023 жылдарға арналған жайылымдарды геоботаникалық зерттеп-қарау негізінде жайылым айналымдарының схемасын бекіту болып табылады. Қаулының жобасын қабылдау негативті әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдарды туындатпайды.

Қаулының жобасы «Электрондық Үкімет» порталында ашық НҚА бөлісінде  https://legalacts.egov.kz/arm/admin/viewcategory?id=6789&type=2 жарияланған.

ПРЕСС-РЕЛИЗ К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АКИМАТА КАРАБАЛЫКСКОГО РАЙОНА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ПАСТБИЩЕОБОРОТОВ НА ОСНОВАНИИ ГЕОБОТАНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАСТБИЩ НА 2022-2023 ГОДЫ»

Проект постановления акимата Карабалыкского района «Об утверждении схемы пастбищеоборотов на основании геоботанического обследования пастбищ на 2022-2023 годы», в соответствии с подпунктом 10) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

Целью принятия указанного проекта постановления является утверждении схемы пастбищеоборотов на основании геоботанического обследования пастбищ на 2022-2023 годы. Принятие проекта постановления не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.

Проект постановления размещен на портале «Электронного Правительства» в разделе открытые НПА https://legalacts.egov.kz/arm/admin/viewcategory?id=6789&type=2