Пресс-релиз к проекту постановления акимата Карабалыкского района «О внесении изменения в постановление акимата от 4 мая 2016 года № 98 «Об установлении размера платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда»

0
1062

Қарабалық ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 4 мамырдағы № 98 «Мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерін белгілеу туралы» қаулысына өзгерістер енгізу туралы қаулысының жобасына баспасөз релизі

Қарабалық ауданы әкімдігінің «Қарабалық ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 4 мамырдағы № 98 «Мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерін белгілеу туралы» қаулысына өзгерістер енгізу туралы» қаулысының жобасы Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 сәуірдегі «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңының 97-бабының 1-тармағына сәйкес әзірленді.
Осы қаулы жобасын қабылдаудың мақсаты мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үй төлемдерінің мөлшерін азайту болып табылады.
Қаулының жобасын қабылдау теріс әлеуметтік-экономикалық және немесе құқықтық салдарға алып келмейді.
Қаулы жобасы «Электрондық үкімет» порталында ашық нормативтік құқықтық актілер бөлімінде орналастырылған https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2896049

Пресс-релиз к проекту постановления акимата Карабалыкского района «О внесении изменения в постановление акимата Карабалыкского района от 4 мая 2016 года № 98 «Об установлении размера платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда»

Проект постановления акимата Карабалыкского района «О внесении изменения в постановление акимата Карабалыкского района от 4 мая 2016 года № 98 «Об установлении размера платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда» разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 97 Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях».
Целью принятия указанного проекта постановления является снижение размера платы за пользование жилищем, предоставленного из государственного жилищного фонда.
Принятие проекта постановления не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.
Проект постановления размещен на портале «Электронного Правительства» в разделе открытые НПА https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2896049