Пресс-релиз к проекту постановления акимата Карабалыкского района «Об утверждении коэффициента зонирования, учитывающего месторасположение объекта налогообложения в населенных пунктах Карабалыкского района»

0
1296

«ҚАРАБАЛЫҚ АУДАНЫНЫҢ ЕЛДІ МЕКЕНДЕРІНДЕГІ САЛЫҚ САЛУ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІН ЕСКЕРЕТІН АЙМАҚҚА БӨЛУ КОЭФФИЦИЕНТІН БЕКІТУ ТУРАЛЫ» ҚАРАБАЛЫҚ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ ЖОБАСЫНА БАСПАСӨЗ – РЕЛИЗІ
Қарабалық ауданы әкімдігінің «Қарабалық ауданының елді мекендеріндегі салық салу объектілерінің орналасқан жерін ескеретін аймаққа бөлу коэффициентін бекіту туралы» қаулысының жобасы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық Кодексі)» 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің 529-бабының 6-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы»2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабына сәйкес әзірленді.
Аталған қаулы жобасын қабылдаудың мақсаты аймақтарға бөлу коэффициентінің мөлшерін бекіту болып табылады.
Қаулы жобасын қабылдау әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық теріс салдарға әкеп соқпайды.
Қаулы жобасы «Электрондық үкімет» порталының ашық НҚА бөлімінде орналастырылған https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2478313

ПРЕСС-РЕЛИЗ К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АКИМАТА КАРАБАЛЫКСКОГО РАЙОНА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА ЗОНИРОВАНИЯ, УЧИТЫВАЮЩЕГО МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ КАРАБАЛЫКСКОГО РАЙОНА»
Проект постановления акимата Карабалыкского района «Об утверждении коэффициента зонирования, учитывающего месторасположение объекта налогообложения в населенных пунктах Карабалыкского района», разработан в соответствии с пунктом 6 статьи 529 кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».
Целью принятия указанного проекта постановления является утверждение ставок коэффициента зонирования.
Принятие проекта постановления не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.
Проект постановления размещен на портале «Электронного Правительства» в разделе открытые НПА https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2478313