Пресс-релиз к проекту решения Карабалыкского районного маслихата

0
929

Қарабалық аудандық мәслихатының «Мәслихаттың 2020 жылғы 28 желтоқсандағы № 557 «Қарабалық ауданының 2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін» шешім жобасына баспасөз-релизі

Қарабалық аудандық мәслихатының «Мәслихаттың 2020 жылғы 28 желтоқсандағы № 557 «Қарабалық ауданының 2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін» шешім жобасы 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджеттік кодексінің 104, 106-бабтарына сәйкес орындау мақсатында әзірленді.
Көрсетілген шешім жобасын қабылдау мақсатымен 2021 жылға арналған бюджеттің бекітуі және бос қалдықтардың бөлуі болып табылады.
Шешім жобасының қабылдауы әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық теріс салдарға әкеп соқтырмайды.
Шешім жобасы «Электрондық Үкімет» порталында ашық НҚА бөлімінде орналастырылды legalacts.egov.kz.

Пресс-релиз к проекту решения Карабалыкского районного маслихата «О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 28 декабря 2020 года № 557 «О районном бюджете Карабалыкского района на 2021-2023 годы»

Проект решения Карабалыкского районного маслихата «О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 28 декабря 2020 года № 557 «О районном бюджете Карабалыкского района на 2021-2023 годы», разработан в соответствии со статьями 104, 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года.
Целью принятия указанного проекта решения является уточнение бюджета на 2021 год и распределение свободных остатков.
Принятие проекта решения не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.
Проект решения размещен на портале «Электронного Правительства» в разделе открытые НПА legalacts.egov.kz.