Пресс-релиз к проекту решения Карабалыкского районного маслихата «О бюджете поселка Карабалык Караблыкского района на 2019-2021 годы»

0
2650

 Қарабалық аудандық мәслихаттың «Қарабалық ауданы Қарабалық кентінің 2019–2021 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешім жобасына баспасөз-релизі

Қарабалық аудандқ мәслихаттың «Қарабалық ауданы Қараалық кентінің 2019–2021 жылдарға    арналған бюджеті туралы» шешім жобасы 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджеттік кодексінің 75-бабына сәйкес орындау мақсатында әзірленді.

Көрсетілген шешім жобасын қабылдау мақсатымен 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттің бекітуі болып табылады.

Шешім  жобасының қабылдауы әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық теріс салдарға әкеп соқтырмайды.

Шешім жобасы «Электрондық Үкімет» порталында ашық НҚА бөлімінде орналастырылды https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2028720. 

 

Пресс-релиз

к проекту решения Карабалыкского районного маслихата

«О бюджете поселка Карабалык Караблыкского района на 2019-2021 годы»

 Проект решения Карабалыкского районного маслихата «О бюджете поселка Карабалык  Караблыкского района на 2019-2021 годы», разработан в соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года.

Целью принятия указанного проекта решения является утверждение бюджета на 2019-2021 годы

Принятие проекта решения не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.

Проект решения размещен на портале «Электронного Правительства» в разделе открытые НПА https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2028720.