Пресс-релиз к проекту решения Карабалыкского районного маслихата «О внесении изменений в решение маслихата от 25 декабря 2018 года № 328 «О районном бюджете Карабалыкского района на 2019-2021 годы»

0
1301

Қарабалық аудандық мәслихатының «Мәслихаттың 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 328 «Қарабалық ауданының 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешім жобасына баспасөз-релизі

Қарабалық аудандық мәслихатының «Мәслихаттың 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 328 «Қарабалық ауданының 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешім жобасы 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджеттік кодексінің 106 — бабына сәйкес орындау мақсатында әзірленді.
Көрсетілген шешім жобасын қабылдау мақсатымен 2019 жылға арналған бюджеті нақтылау болып табылады.
Шешім жобасының қабылдауы әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық теріс салдарға әкеп соқтырмайды.
Шешім жобасы «Электрондық Үкімет» порталында ашық НҚА бөлімінде орналастырылды legalacts.egov.kz.

Пресс-релиз к проекту решения Карабалыкского районного маслихата «О внесении изменений в решение маслихата от 25 декабря 2018 года № 328 «О районном бюджете Карабалыкского района на 2019-2021 годы»

Проект решения Карабалыкского районного маслихата «О внесении изменений в решение маслихата от 25 декабря 2018 года № 328 «О районном бюджете Карабалыкского района на 2019-2021 годы», разработан в соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года.
Целью принятия указанного проекта решения является уточнение бюджета на 2019 год.
Принятие проекта решения не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.
Проект решения размещен на портале «Электронного Правительства» в разделе открытые НПА legalacts.egov.kz