ПРЕСС-РЕЛИЗ К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ КАРАБАЛЫКСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ А ТАК ЖЕ ТАРИФОВ НА СБОР, ВЫВОЗ И ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ПО КАРАБАЛЫКСКОМУ РАЙОНУ»

0
1267

ҚАРАБАЛЫҚ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ «ҚАРАБАЛЫҚ АУДАНЫ БОЙЫНША КОММУНАЛДЫҚ ҚАЛДДЫҚТАР ДЫҢПАЙДА БОЛУ ЖӘНЕ ЖИНАҚТАУ НОРМАЛАРЫН  СОНДАЙ АҚ ҚАТТЫ ТҰРМЫСТЫҚ ҚАЛДЫҚТАРДЫ ЖИНАУҒА, ӘКЕТУГЕ ЖӘНЕ КӨМУГЕ ТАРИФТЕРІН БЕКІТУ  ТУРАЛЫ» ШЕШІМНІҢ ЖОБАСЫН ЖАСАУ ТУРАЛЫ БАСПАСӨЗ- РЕАЛИЗ 

 Қарабалық аудандық мәслихатының «Қарабалық ауданы бойынша коммуналдық қалдықтардың пайда болу және жинақталу нормаларын сондай ақ қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға, әкетуге және көмуге тарифтерін бекіту туралы»  шешімінің жобасы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің 2007 жылғы 9 қантардағы 19-1 бабы 1,2 тармақшаларына сәйкес «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңымен әзірленді. Шешім жобасын қабылдаудың мақсаты — коммуналдық қалдықтардың пайда болуы мен жинақталу нормаларын, Қарабалық ауданында коммуналдық қатты қалдықтарды жинау, шығару және көму тарифтерін бекіту.Шешім жобасын қабылдау теріс әлеуметтік-экономикалық және / немесе құқықтық салдарға алып келмейді.

Шешім жобасы «Электрондық үкімет» порталында орналастырылды https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2579824

ПРЕСС-РЕЛИЗ К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ КАРАБАЛЫКСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ А ТАК ЖЕ ТАРИФОВ НА СБОР, ВЫВОЗ И ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ПО КАРАБАЛЫКСКОМУ РАЙОНУ»

Проект решения Карабалыкского районного маслихата «Об утверждении норм образования и накопления коммунальных отходов а так же тарифов на сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов по Карабалыкскому району», разработан в соответствии с подпунктами 1,2, статьи 19-1 Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

Целью принятия указанного проекта решения является утверждение норм образования и накопления коммунальных отходов, тарифов на сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов по Карабалыкскому району

Принятие проекта решения не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.

Проект решения размещен на портале «Электронного Правительства»   https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2579824