Пресс-релиз к проекту решения Карабалыкского районного маслихата

0
1384

Қарабалық аудандық мәслихатының «Қостанай облысы Қарабалық ауданы Қарабалық кентінің жергілікті қоғамдастық жиналысының регламентін бекіту туралы» шешім жобасына баспасөз-релизі

Қарабалық аудандық мәслихатының «Қостанай облысы Қарабалық ауданы Қарабалық кентінің жергілікті қоғамдастық жиналысының регламентін бекіту туралы» шешім жобасы «Бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізудің үлгі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің бұйрығы 2017 жылғы 8 қыркүйекдағы № 295 қаулысына сәйкес сәйкес орындау мақсатында әзірленді.
Көрсетілген шешім жобасын қабылдау мақсаты ҚР заңнамасына сәйкес ретке келтіру болып табылады.
Шешім жобасының қабылдауы әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық теріс салдарға әкеп соқтырмайды.
Шешім жобасы «Электрондық Үкімет» порталында ашық НҚА бөлімінде орналастырылды https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2064676.

Пресс-релиз к проекту решения Карабалыкского районного маслихата «О внесении изменений в решение Карабалыкского районного маслихата от 17 мая 2018 года №256 «Об утверждении Регламента собрания местного сообщества поселка Карабалык Карабалыкского района Костанайской области»
Проект решения Карабалыкского районного маслихата «О внесении изменений в решение Карабалыкского районного маслихата от 17 мая 2018 года №256 «Об утверждении Регламента собрания местного сообщества поселка Карабалык Карабалыкского района Костанайской области», разработан в соответствии с приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 8 сентября 2017 года № 295 «Об утверждении Типового регламента собрания местного сообщества»
Целью принятия указанного проекта решения является утверждение приведение в соответствии с законодательством РК.
Принятие проекта решения не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.
Проект решения размещен на портале «Электронного Правительства» в разделе открытые НПА https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2064676.