Пресс-релиз к проекту решения маслихата

0
1166

Пресс-релиз Мәслихаттың 2014 жылғы 29 сәуірдегі № 235 «Қостанай облысы Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізу қағидасын және жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін ауыл тұрғындары өкілдерінің сандық құрамын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

«Мәслихаттың 2014 жылғы 29 сәуірдағы № 235 «Қостанай облысы Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізу қағидасын және жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін ауыл тұрғындары өкілдерінің сандық құрамын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Қарабалық аудандық мәслихаты шешімінің жобасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қазандағы № 1106 «Бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізудің үлгі қағидаларын бекіту туралы» қаулысына сәйкес әзірленді.
Көрсетілген шешім жобасын қабылдаудың мақсаты Қостанай облысы Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізу қағидаларын және ауыл тұрғындары өкілдерінің сандық құрамына өзгерістер енгізу болып табылады.
Шешім жобасын қабылдау теріс әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдарға әкеп соқпайды.
Шешім жобасы «Электрондық үкімет» порталында ашық НҚА бөлімінде орналастырылған https://legalacts.egov.kz

Пресс-релиз к проекту решения маслихата «О внесении изменений в решение маслихата от 29 апреля 2014 года № 235 «Об утверждении правил проведения раздельных сходов местного сообщества и количественного состава представителей жителей сёл для участия в сходе местного сообщества Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района Костанайской области»

Проект решения Карабалыкского районного маслихата «О внесении изменений в решение маслихата от 29 апреля 2014 года № 235 «Об утверждении правил проведения раздельных сходов местного сообщества и количественного состава представителей жителей сёл для участия в сходе местного сообщества Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района Костанайской области», разработан в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 года № 1106 «Об утверждении Типовых правил проведения раздельных сходов местного сообщества.
Целью принятия указанного проекта решения является внести изменения в Правил проведения раздельных сходов местного сообщества и количественного состава представителей жителей сел для участия в сходе местного сообщества Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района Костанайской области.
Принятие проекта решения не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.
Проект решения размещен на портале «Электронного Правительства» в разделе открытые НПА https://legalacts.egov.kz