Пресс-релиз к проекту решения маслихата Карабалыкского района

0
1148

ҚАРАБАЛЫҚ АУДАНЫ МӘСЛИХАТЫНЫҢ «МӘСЛИХАТТЫҢ 2016 ЖЫЛҒЫ 22 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ № 99 «ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК КӨРСЕТУДІҢ, ОНЫҢ МӨЛШЕРЛЕРІН БЕЛГІЛЕУДІҢ ЖӘНЕ МҰҚТАЖ АЗАМАТТАРДЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН САНАТТАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІН АЙҚЫНДАУДЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫН БЕКІТУ ТУРАЛЫ» ШЕШІМІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ» ШЕШІМІНІҢ ЖОБАСЫНА БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

Қарабалық ауданы мәслихатының «Мәслихаттың 2016 жылғы 22 желтоқсандағы № 99 «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімінің жобасы, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6- бабына сәйкес
Көрсетілген шешімнің жобасын қабылдаудың мақсаты Ұлы Отан соғысындығы Жеңіс күніне орай 1 000 000 теңге мөлшерде біржолғы әлеуметтік көмек көрсету болып табылады.
Шешімнің жобасын қабылдау негативті әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдарды туындатпайды.
Шешімнің жобасы «Электронды Үкімет» порталында ашық НҚА бөлісінде https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=3428004 жарияланған.

ПРЕСС-РЕЛИЗ К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МАСЛИХАТА КАРАБАЛЫКСКОГО РАЙОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МАСЛИХАТА ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА № 99 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НУЖДАЮЩИХСЯ ГРАЖДАН»

Проект решения маслихата Карабалыкского района «О внесении изменений в решение маслихата от 22 декабря 2016 года № 99 «Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан», в соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».
Целью принятия указанного проекта решения является оказание единовременной социальной помощи в размере 1 000 000 тенге ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Принятие проекта решения не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.
Проект решения размещен на портале «Электронного Правительства» в разделе открытые НПА https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=3428004