Пресс-релиз к проекту к проекту решения маслихата Карабалыкского района «О внесении изменений и дополнений в решение маслихата»

0
1476

ҚАРАБАЛЫҚ АУДАНЫ МӘСЛИХАТЫНЫҢ «МӘСЛИХАТТЫҢ 2016 ЖЫЛҒЫ 22 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ № 99 «ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК КӨРСЕТУДІҢ, ОНЫҢ МӨЛШЕРЛЕРІН БЕЛГІЛЕУДІҢ ЖӘНЕ МҰҚТАЖ АЗАМАТТАРДЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН САНАТТАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІН АЙҚЫНДАУДЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫН БЕКІТУ ТУРАЛЫ» ШЕШІМІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ» ШЕШІМІНІҢ ЖОБАСЫНА БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

Қарабалық ауданы мәслихатының «Мәслихаттың 2016 жылғы 22 желтоқсандағы № 99 «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер және толықтырулар енгізу туралы» шешімінің жобасы, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 2-3-тармақшасына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы № 504 «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» қаулысына сәйкес
Көрсетілген шешімнің жобасын қабылдаудың мақсаты әскерлерді Ауғанстаннан шығарудың 30 жылдығына орай, интернационалист-жауынгерлерге 30 АЕК мөлшерінде біржолғы әлеуметтік көмек көрсету болып табылады.
Шешімнің жобасын қабылдау негативті әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдарды туындатпайды.
Шешімнің жобасы «Электронды Үкімет» порталында ашық НҚА бөлісінде https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2318782 жарияланған.

ПРЕСС-РЕЛИЗ К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МАСЛИХАТА КАРАБАЛЫКСКОГО РАЙОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МАСЛИХАТА ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА № 99 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НУЖДАЮЩИХСЯ ГРАЖДАН»

Проект решения маслихата Карабалыкского района «О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 22 декабря 2016 года № 99 «Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан», соответствии с подпунктом 2-3 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 504 «Об утверждении Типовых Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан».
Целью принятия указанного проекта решения является оказание единовременной социальной помощи в размере 30 МРП в преддверии 30- летия вывода войск из Афганистана для воинов- интернационалистов.
Принятие проекта решения не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.
Проект решения размещен на портале «Электронного Правительства» в разделе открытые НПА https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2318782