ПРЕСС-РЕЛИЗ К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МАСЛИХАТА КАРАБАЛЫКСКОГО РАЙОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МАСЛИХАТА ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА № 99 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НУЖДАЮЩИХСЯ ГРАЖДАН»

0
951

ҚАРАБАЛЫҚ АУДАНЫ МӘСЛИХАТЫНЫҢ «МӘСЛИХАТТЫҢ 2016 ЖЫЛҒЫ 22 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ № 99 «ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК КӨРСЕТУДІҢ, ОНЫҢ МӨЛШЕРЛЕРІН БЕЛГІЛЕУДІҢ ЖӘНЕ МҰҚТАЖ АЗАМАТТАРДЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН САНАТТАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІН АЙҚЫНДАУДЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫН БЕКІТУ ТУРАЛЫ» ШЕШІМІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ» ШЕШІМІНІҢ ЖОБАСЫНА БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

Қарабалық ауданы мәслихатының «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы» шешімінің жобасы, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы»2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6- бабына сәйкес.

Көрсетілген шешім жобасын қабылдаудың мақсаты мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек көрсету болып табылады. Шешімнің жобасын қабылдау негативті әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдарды туындатпайды.

Шешімнің жобасы «Электрондық Үкімет» порталында ашық НҚА бөлісінде  https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=4057543 жарияланған.

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МАСЛИХАТА КАРАБАЛЫКСКОГО РАЙОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МАСЛИХАТА ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА  № 99 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НУЖДАЮЩИХСЯ ГРАЖДАН»

 

Проект решения маслихата Карабалыкского района «Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан», в соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

Целью принятия указанного проекта решения является оказание социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан. Принятие проекта решения не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.

Проект решения размещен на портале «Электронного Правительства» в разделе открытые НПА  https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=4057543