ПРЕСС-РЕЛИЗ К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МАСЛИХАТА КАРАБАЛЫКСКОГО РАЙОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МАСЛИХАТА ОТ 28 АВГУСТА 2020 ГОДА № 531 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НУЖДАЮЩИХСЯ ГРАЖДАН»

0
1036

ҚАРАБАЛЫҚ АУДАНЫ МӘСЛИХАТЫНЫҢ «МӘСЛИХАТТЫҢ 2020 ЖЫЛҒЫ 28 ТАМЫЗДАҒЫ № 531 «ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК КӨРСЕТУДІҢ, ОНЫҢ МӨЛШЕРЛЕРІН БЕЛГІЛЕУДІҢ ЖӘНЕ МҰҚТАЖ АЗАМАТТАРДЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН САНАТТАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІН АЙҚЫНДАУДЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫН БЕКІТУ ТУРАЛЫ» ШЕШІМІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ» ШЕШІМІНІҢ ЖОБАСЫНА БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

Қарабалық ауданы мәслихатының «Мәслихаттың 2020 жылғы 28 тамыздағы «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы» шешіміне енгізу туралы» шешімінің жобасы, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6- бабына сәйкес.

Көрсетілген шешім жобасын қабылдаудың мақсаты мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек көрсету болып табылады. Шешімнің жобасын қабылдау негативті әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдарды туындатпайды.

Шешімнің жобасы «Электрондық Үкімет» порталында ашық НҚА бөлісінде  https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=5091472 жарияланған.

ПРЕСС-РЕЛИЗ К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МАСЛИХАТА КАРАБАЛЫКСКОГО РАЙОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МАСЛИХАТА ОТ 28 АВГУСТА 2020 ГОДА  № 531 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НУЖДАЮЩИХСЯ ГРАЖДАН»

Проект решения маслихата Карабалыкского района «О внесении изменений в решение маслихата от 28 авгутста 2020 года № 531 «Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся», в соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

Целью принятия указанного проекта решения является оказание социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан. Принятие проекта решения не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.

Проект решения размещен на портале «Электронного Правительства» в разделе открытые НПА  https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=5091472.