Пресс-релиз к проекту решения маслихата Карабалыкского района

0
1294

ҚАРАБАЛЫҚ АУДАНЫ МӘСЛИХАТЫНЫҢ «МӘСЛИХАТТЫҢ 2016 ЖЫЛҒЫ 22 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ № 99 «ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК КӨРСЕТУДІҢ, ОНЫҢ МӨЛШЕРЛЕРІН БЕЛГІЛЕУДІҢ ЖӘНЕ МҰҚТАЖ АЗАМАТТАРДЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН САНАТТАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІН АЙҚЫНДАУДЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫН БЕКІТУ ТУРАЛЫ» ШЕШІМІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ» ШЕШІМІНІҢ ЖОБАСЫНА БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Қарабалық ауданы мәслихатының «Мәслихаттың 2016 жылғы 22 желтоқсандағы № 99 «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімінің жобасы, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6- бабына сәйкес.
Көрсетілген шешім жобасын қабылдаудың мақсаты Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске үлесін қосқан жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген тұлғаларға біржолғы әлеуметтік көмек төлемінің мөлшерін өзгерту болып табылады. Шешімнің жобасын қабылдау негативті әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдарды туындатпайды.
Шешімнің жобасы «Электрондық Үкімет» порталында ашық НҚА бөлісінде https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2888995 жарияланған.

ПРЕСС-РЕЛИЗ К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МАСЛИХАТА КАРАБАЛЫКСКОГО РАЙОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МАСЛИХАТА ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА № 99 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НУЖДАЮЩИХСЯ ГРАЖДАН»

Проект решения маслихата Карабалыкского района «О внесении изменений в решение маслихата от 22 декабря 2016 года № 99 «Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан», в соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».
Целью принятия указанного проекта решения является изменение размеров выплат единовременной социальной помощи лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, которые внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Принятие проекта решения не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.
Проект решения размещен на портале «Электронного Правительства» в разделе открытые НПА https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2888995