ПРЕСС-РЕЛИЗ К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА ТОВАРИЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕТВЕННОСТЬЮ «SilkNetCom» НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «СТАНЦИЯ ТОГУЗАК- СЕЛО БУРЛИ-СЕЛО НАДЕЖДИНКА-СЕЛО СМИРНОВКА»

0
1718

«SilkNetCom» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНЕ «ТОҒЫЗАК СТАНЦИЯСЫ- БӨРЛІ АУЫЛЫ- НАДЕДЖДИН АУЫЛЫ-СМИРНОВ АУЫЛЫ» ТАЛШЫҚТЫ- ОПТИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫС ЖЕЛІСІН ТӨСЕУ ҮШІН ЖЕР УЧАСКЕСІНЕ ҚАУЫМДЫҚ СЕРВИТУТ БЕЛГІЛЕУ ТУРАЛЫ» ШЕШІМІНІҢ ЖОБАСЫНА БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

Смирнов ауылдық округінің әкімі «SilkNetCom» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне «Тоғызақ станциясы-Бөрлі ауылы-Надеждин ауылы- Смирнов ауылы» талшықты-оптикалық байланыс желісін төсеу үшін жер учаскесіне қауымдық сервитут белгілеу туралы» шешімінің жобасы, 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 19-бабы 1-1)тармақшасына, 69-бабының 4-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес.
Көрсетілген шешімнің жобасын қабылдаудың мақсаты «Тоғызақ станциясы-Бөрлі ауылы-Надеждин ауылы- Смирнов ауылы» талшықты-оптикалық байланыс желісін төсеу үшін жер учаскесіне қауымдық сервитутті белгілеу.
Шешімнің жобасын қабылдау негативті әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдарды туындатпайды.
Шешімнің жобасы «Электронды Үкімет» порталында ашық НҚА бөлісінде https://legalacts.egov.kz/report?id=2064793 жарияланған.

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА ТОВАРИЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕТВЕННОСТЬЮ «SilkNetCom» НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «СТАНЦИЯ ТОГУЗАК-СЕЛО БУРЛИ-СЕЛО НАДЕЖДИНКА-СЕЛО СМИРНОВКА»

Проект решения акима Смирновского сельского округа «Об установлении публичного сервитута товариществу с ограниченной ответственностью «SilkNetCom» на земельный участок для прокладки волоконно-оптической линии связи «станция Тогузак – село Бурли – село Надеждинка – село Смирновка» в соответствии с подпунктом 1-1) статьи 19, пунктом 4 статьи 69 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, подпунктом 6) пункта 1 статьи 35 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года
Целью принятия указанного проекта решения является установление публичного сервитута на земельный участок для прокладки волоконно-оптической линии связи «станция Тогузак — село Бурли — село Надеждинка — село Смирновка»
Принятие проекта решения не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.
Проект решения размещен на портале «Электронного Правительства» в разделе открытые НПА https://legalacts.egov.kz/report?id=2064793