Пресс-релиз к решению Карабалыкского районного маслихата «О внесении изменений и дополнений в решение маслихата

0
988

Қарабалық аудандық мәслихатының «Мәслихаттың 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 455 «Қарабалық ауданының 2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешім жобасына баспасөз-релизі

Қарабалық аудандық мәслихатының «Мәслихаттың 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 455 «Қарабалық ауданының 2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешім жобасы 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджеттік кодексінің 106 — бабына сәйкес орындау мақсатында әзірленді.

Көрсетілген шешім жобасын қабылдау мақсатымен 2020 жылға арналған бюджеттің бекітуі.

Шешім  жобасының қабылдауы әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық теріс салдарға әкеп соқтырмайды.

Шешім жобасы «Электрондық Үкімет» порталында ашық НҚА бөлімінде орналастырылды legalacts.egov.kz.

 

Пресс-релиз к решению Карабалыкского районного маслихата «О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 31 декабря 2019 года № 455 «О районном бюджете Карабалыкского района на 2020-2022 годы»

  Проект решения Карабалыкского районного маслихата «О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 31 декабря 2019 года № 455 «О районном бюджете Карабалыкского района на 2020-2022 годы», разработан в соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года.

Целью принятия указанного проекта решения является уточнение бюджета на 2020 год.

Принятие проекта решения не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.

Проект решения размещен на портале «Электронного Правительства» в разделе открытые НПА legalacts.egov.kz.