Встреча с работодателями района

0
564

Ауданның жұмыс берушілерімен кездесу

2021 жылғы 17 қарашада аудан әкімі аппаратының мәжіліс залында аудан жұмыс берушілерінің қатысуымен еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптарды сақтау, кәсіпорындарда еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғаудың халықаралық, мемлекетаралық және ұлттық стандарттарын, сондай — ақ «нөлдік жарақаттану» — «VizionZero» Тұжырымдамасын енгізу мәселелері бойынша, еңбек заңнамасының нормаларын түсіндіре отырып, кеңес өтті.
Кездесу «Қостанай облысы әкімдігінің еңбек инспекциясы жөніндегі басқармасы» ММ еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бөлімінің басшысы Р. Т. Қысабаевтың қатысуымен өтті.
Кездесу барысында мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі болып табылатын еңбек заңнамасын, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын сақтау мәселелері бойынша түсініктемелер берілді.
Сондай-ақ ірі және орта кәсіпкерлік басшыларына өз кәсіпорындарында еңбек қауіпсіздігі мен қорғаудың халықаралық, мемлекетаралық және ұлттық стандарттарын, сондай-ақ «нөлдік жарақаттану»-«VizionZero» тұжырымдамасын енгізу бойынша ұсынымдар берілді.

Встреча с работодателями района

17 ноября 2021 года в зале заседаний аппарата акима района состоялось совещание с участием работодателей района по вопросам соблюдения требований по безопасности и охране труда, о внедрении на предприятиях международных, межгосударственных и национальных стандартов безопасности и охраны труда, а также Концепции «Нулевого травматизма» — «VizionZero», с разъяснением норм трудового законодательства.
Встреча проводилась с участием руководителя отдела безопасности и охраны труда ГУ «Управление по инспекции труда акимата Костанайской области» Кысабаева Р. Т.
В ходе встречи были даны разъяснения по вопросам соблюдения трудового законодательства, требований по безопасности и охране труда, являющимися одними из приоритетных направлений государственной политики.
Также руководителям крупного и среднего предприянимательства даны рекомендации по внедрению ими на своих предприятиях международных, межгосударственных и национальных стандартов безопасности и охраны труда, а также Концепции «Нулевого травматизма» — «VizionZero».